New items
Europejskie, krajowe i lokalne aspekty bezpieczeństwa : bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym
Bezpieczeństwo lotnicze w aspekcie rozwoju technologicznego
Nowe oświecenie : argumenty za rozumem, nauką, humanizmem i postępem
Przemysł zbrojeniowy w systemie obronnym państwa
Sztuczna inteligencja : co każdy powinien wiedzieć