New items
Zarządzanie wiedzą w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa państwa
Etyczność funkcjonariusza policji
Compendium of accounting in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku. [6],
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni : 40 lat - z tradycją w nowoczesność
Funkcjonowanie osób w starszym wieku