New items
Mathematical modeling of advanced manufacturing processes
Analiza strategiczna w dziedzinie bezpieczeństwa państwa : wybrane metody
Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego : wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Cz. 1
Zarządzanie dokumentacją w instytucji : czynniki sprzyjające i ograniczenia
Anatomia kliniczna. T. 2