New items
Siły Zbrojne RP wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku
Ocena podsystemu technicznego wojsk lądowych
Bezpieczeństwo Afganistanu w aspekcie interwencji NATO i zaangażowania sił zbrojnych RP
Prognozowanie zagrożeń bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
Problematyka zarządzania wiedzą w formacjach mundurowych systemu bezpieczeństwa państwa