Nowości
Prezydentowa Karolina Kaczorowska : Stanisławów, Sybir, Afryka, Londyn
Obrona przed bronią masowego rażenia w operacjach połączonych : DD-3.8(B)
Lotnicze świadectwa wizyt św. Jana Pawła II do ojczyzny : zabezpieczenie pielgrzymek przez Siły Powietrzne RP : wydawnictwo towarzyszące konferencji popularno-naukowej zorganizowanej z okazji 40-lecia pierwszej pielgrzymki do Polski Papieża Jana Pawła II w 1979 r
Instrukcja organizacji i zarządzania projektami informatycznymi w Resorcie Obrony Narodowej : DU-6.1.1
Hydrologiczno-meteorologiczne zabezpieczenie operacji połączonych : DD-3.11(A)