New items
Wojska specjalne w systemie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
Inżynieryjne dokumenty dowodzenia
Kultura biznesu : normy i formy
System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : raport 2019