New items
Bezpieczeństwo informacyjne i medialne w czasach nadprodukcji informacji
Logistyka kryzysowa : procedury, potrzeby, potencjał
Techniczne i organizacyjne uwarunkowania wpływu czynnika ludzkiego na wypadki komunikacyjne
Instrukcja certyfikowania i kwalifikowania obserwatorów ognia połączonego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DTU-3.2.5.2.1(A) = Polish armed forces joint fires observer (JFO) program manual training, certyfication and qualification
Odpowiedzialność za środowisko z perspektywy prawa, kryminologii i nauk przyrodniczych