New items
Europejskie, krajowe i lokalne aspekty bezpieczeństwa : bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym
Pomiary przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych : diagnostyka linii wysokiego napięcia
Technologie teleinformatyczne w gospodarce informacyjnej i komunikowaniu się współczesnych przedsiębiorstw : perspektywa rynku NewConnect
Instrukcja szkolenia, pracy i kwalifikowania nawigatorów naprowadzania w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Jej Afganistan : historia żołnierza w spódnicy