New items
Diagnozowanie zespołów napędowych śmigłowców metodą FAM-C
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej : planowanie, reagowanie, infrastruktura krytyczna. T 2
Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie logistyką w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Trening funkcjonalny : [ćwiczenia, zasady planowania treningu i programy treningowe]
Wychowanie fizyczne i sport w Resorcie Obrony Narodowej : DU-7.3.1(A)