New items
Toksyczny dług XXI wieku
Bezpieczeństwo państwa w cyberprzestrzeni
C++20 biblioteka techniczna : problemy i rozwiązania
Kształtowanie bezpieczeństwa wewnętrznego w wymiarze administracyjno-prawnym jako zadanie wybranych podmiotów administracji publicznej i sektora prywatnego
Cyfryzacja życia w erze Big Data : człowiek, biznes, państwo