New items
Badania marketingowe : nowe metody badań i zastosowania
Bezpieczeństwo narodowe Polski w kontekście kryzysu ukraińskiego : wymiar polityczno-militarny
Mobilnie, interaktywnie, kompetentnie : usługi, media i technologie informacyjno-komunikacyjne w nowoczesnej bibliotece
Bezpieczeństwo, obronność, wojskowość : problemy planowania strategicznego
Układ i treść koncepcji wsparcia i zabezpieczenia działań