New items
Współczesne rozwiązania organizacyjne i technologiczne w logistyce
Wielowymiarowy charakter bezpieczeństwa międzynarodowego i ochrona przed zagrożeniami Federacji Rosyjskiej
Polskie Siły Powietrzne w Wielkiej Brytanii w latach 1940-1947 łącznie z Pomocniczą Lotniczą Służbą Kobiet (PLSK-WAAF)
Inicjatywa Trójmorza: geneza, cele i funkcjonowanie
Uwarunkowania prawne organizacji bezpieczeństwa informacji Rzeczypospolitej Polskiej