New items
Szkolenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na progu trzeciej dekady XXI wieku
Wariant załadowczy platformy desantowej P-V o szerokości 108 cali i długości 12 stóp : WZ P-V(108)/12-002 : wariant załadowania pojazdu aeromobilnego do zrzutu z wyciąganiem, metodą zrzutu z małą prędkością lądowania
Informacja i informatyzacja w administracji publicznej
Mobilnie, interaktywnie, kompetentnie : usługi, media i technologie informacyjno-komunikacyjne w nowoczesnej bibliotece
Wojska radiotechniczne Wojsk Lotniczych i OPL