New items
Hydrologiczno-meteorologiczne zabezpieczenie operacji połączonych : DD-3.11(A)
Cyberbezpieczeństwo jako element bezpieczeństwa państwa i ochrony prywatności obywateli
Koordynacja informacji w systemie bezpieczeństwa państwa
Big data w humanistyce i naukach społecznych
Generał brygady pilot obserwator Szczepan Ścibor : absolwent "Szkoły Orląt" w Dęblinie, komendant Oficerskiej Szkoły Lotniczej, ofiara zbrodni stalinowskich = A graduate of the "Young Eagles School" at Dęblin, commandant of the Polish Air Force Officers' School, victim of Stalinist crimes