New items
Kradzież tożsamości : terroryzm informatyczny : cyberprzestępstwa, internet, telefon, Facebook
Bezpieczeństwo i ryzyko w ruchu drogowym : przestępstwa i wykroczenia drogowe
Docker w praktyce
Wybrane problemy bezpieczeństwa. Cz. 2,
Optymalizacja poszukiwania obiektów podwodnych w aspekcie zagrożenia terrorystycznego akwenów portowych