New items
Zdolności operacyjno-taktyczne wojsk lądowych Sił Zbrojnych RP
Informacja i informatyzacja w administracji publicznej
Bezpieczeństwo ekonomiczno-polityczne
Strategie i uwarunkowania ich budowania w przedsiębiorstwach zbrojeniowych : studia przypadków
Wyzwania dla bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie nowych zagrożeń