New items
Polski przemysł lotniczy (1944-89)
Identyfikacja przyczyn przestępczości w wybranych obszarach gospodarki w Polsce i na świecie
Ograniczenie praw jednostki przez zastosowanie środków przymusu bezpośredniego w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego
Działania policji w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych
Proces technologiczny magazynowania w teorii i praktyce : monografia