New items
Compendium of accounting in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku. [5],
Bezpieczeństwo Afganistanu w aspekcie interwencji NATO i zaangażowania sił zbrojnych RP
Drgania i hałas w inżynierii maszyn
Zarządzanie kryzysowe : podręcznik
Konstruktywizm i konektywizm : implikacje dla dydaktyki wojskowej