New items
Globalizacja a zarządzanie bezpieczeństwem współczesnej organizacji
Transport kolejowy w systemie obronnym państwa
Podstawy elektrodynamiki
Planowanie działań inżynieryjnych z wykorzystaniem technologii informatycznych
Współczesne bezpieczeństwo człowieka : dystans społeczny, uchodźcy, percepcja zagrożeń