New items
Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym : sprawność systemu - determinanty, diagnoza, koncepcja doskonalenia. Cz. 2
Wsparcie sił bezpieczeństwa : DD-3.16(A)
Cywilno-wojskowe uwarunkowania negocjacji w operacjach militarnych
Czemierniki : dzieje wsi, miasta, osady
Praca komórki operacyjnej na stanowisku dowodzenia