New items
Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku = Compendium of finance in Polish & English. [T. 2],
Podstawy prawoznawstwa
Różnorakie perspektywy bezpieczeństwa
Rocznik bezpieczeństwa międzynarodowego
Drgania i hałas w inżynierii maszyn