New items
Doktryna działań połączonych : D-01(E)
Global navigation satellite systems, interial navigation, and integration
Technologie teleinformatyczne w gospodarce informacyjnej i komunikowaniu się współczesnych przedsiębiorstw : perspektywa rynku NewConnect
Nie : państwo, wojna, bezpieczeństwo
Teleinformatyka dla bezpieczeństwa