New items
Bezpieczeństwo potrów lotniczych i morskich : problemy, trendy, przyszłe wyzwania
Podstawy mechaniki ciał stałych i płynów
Factfulness : dlaczego świat jest lepszy, niż myślimy, czyli Jak stereotypy zastąpić realną wiedzą
Pomiary przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych : diagnostyka linii wysokiego napięcia
Podstawy elektrodynamiki