New items
Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie logistyką w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Współczesne media : media informacyjne. T. 2
Wojska Ochrony Pogranicza w systemie ochrony i obrony granicy morskiej Polski w latach 1965-1991
Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna : wydanie skrócone dla bieżącej bibliografii narodowej i bibliotek publicznych : publikacja Konsorcjum UKD nr 102 autoryzowana przez Konsorcjum UKD na podstawie licencji PL2019/01
Rekrutacja liderów przez pryzmat kultury organizacyjnej : profil kompetencyjny lidera przyszłości