New items
Rywalizacja, presja i agresja Federacji Rosyjskiej : konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego
Terroryzm i antyterroryzm w opiniach ekspertów w XX rocznicę zamachów na WTC i Pentagon
Wybrane zagadnienia teorii i filozofii prawa
Marketing w erze technologii cyfrowych : nowoczesne koncepcje i wyzwania
Przywództwo wyższego stopnia : Blanchard o przywództwie i tworzeniu efektywnych organizacji