New items
Obsługa celna w transporcie międzynarodowym : uwarunkowania i wyzwania XXI wieku
Symulatory pojazdów w procesie szkolenia podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne
Europa w obliczu islamskiego terroryzmu : dlaczego dochodzi do ataków terrorystycznych i jak im przeciwdziałać
Bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej do końca trzeciej dekady XXI wieku
Zarządzający portem lotniczym jako podmiot prawa publicznego i prywatnego: zagadnienia wybrane