New items
Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku = Compendium of accounting in Polish & English. [1],
Szkolenie selekcyjne kandydatów na pilotów wojskowych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Ukraina jako obszar walki o wpływy i rywalizacji międzynarodowej
Doktryna działań połączonych : D-01(E)
Nowoczesne technologie a bezpieczeństwo sektora ochrony zdrowia