New items
Psychologia wojny : strach i odwaga na polu bitwy
Psychospołeczne konsekwencje zwinnego zarządzania w obszarze logistyki
Komunikacja w kryzysie
Chemia ogólna
Wytrzymałość materiałów z elementami ujęcia komputerowego