New items
Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 2
Efektywność logistyczna w siłach zbrojnych
Organizacja systemu łączności i informatyki Wojsk Obrony Terytorialnej
System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : raport 2019
Operacje informacyjne, rozpoznanie wojskowe i walka radioelektroniczna w systemie bezpieczeństwa informacyjnego państwa