New items
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie : wybrane aspekty teoretyczno-badawcze
Działalność ratownicza organizacji młodzieżowych na rzecz bezpieczeństwa lokalnego
Bezpieczeństwo pod nadzorem : władze partyjne, aparat bezpieczeństwa i społeczność akademicka w obliczu konfliktu związanego z demokratyzacją UMK
Prace dyplomowe : zasady i reguły pisania
Transformacja cyfrowa : opowieść o wiedzy