Nowości
Wykłady z matematyki
Współczesne media : przemoc w mediach. T. 1
Perspektywa jakości w szkolnictwie wyższym : o modelu QualHE
Instrukcja organizacji i zarządzania projektami informatycznymi w Resorcie Obrony Narodowej : DU-6.1.1
Prezydentowa Karolina Kaczorowska : Stanisławów, Sybir, Afryka, Londyn