New items
Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku = Compendium of accounting in Polish & English. T. 2,
Efektywność logistyczna w siłach zbrojnych
Elementy projektowania logistycznego
Wybrane zagadnienia sztuki wojennej starożytnego świata. T. 1,
Wsparcie sił bezpieczeństwa : DD-3.16(A)