New items
Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych
Inżynieryjna ocena środowiska na potrzeby kierowania działaniami inżynieryjnymi
Ryzyko jako kryterium wyboru wariantów działań taktycznych i reagowania w sytuacjach kryzysowych
Instrukcja użytkowania 155 mm naboju z pociskiem odłamkowo-burzącym z gazogeneratorem EOFdMKM DV
Logistyka w teorii i praktyce nauk o bezpieczeństwie i obronności