New items
Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna : wydanie skrócone dla bieżącej bibliografii narodowej i bibliotek publicznych : publikacja Konsorcjum UKD nr 102 autoryzowana przez Konsorcjum UKD na podstawie licencji PL2019/01
Terroryzm a polityka bezpieczeństwa państw Europy Zachodniej na przełomie XX i XXI wieku
Posłuszeństwo wobec autorytetu
Całkiem zwyczajny kraj : historia Polski bez martyrologii
Ochrona cyberprzestrzeni Unii Europejskiej : polityka, strategia, prawo