Nowości
Zasady planowania, opracowania i wprowadzania dokumentów standaryzacji operacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DA-01(B)
Konwersja i akumulacja energii : wybrane zagadnienia. Wyzwania. T.1
Bezpieczeństwo międzynarodowe : aspekty instytucjonalne i organizacyjne
Źródła energii i napędy hybrydowe w transporcie
Wojna stuletnia 1337-1453