New items
Etniczność i religia w Europie Środkowo-Wschodniej : ujęcie statystyczne 1989-2019
Rywalizacja Federacji Rosyjskiej na arenie międzynarodowej i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa
Możliwe przyczyny i rodzaje przestępczości w przyszłości oraz przygotowania prewencyjne
Państwa Europy Środkowej i Bałkanów wobec kryzysu migracyjnego
Wybrane problemy zarządzania współczesnym biznesem : podejście interdyscyplinarne : monografia naukowa