New items
Inżynieryjna ocena środowiska na potrzeby kierowania działaniami inżynieryjnymi
Instrukcja desantowania ze statku powietrznego systemem spadochronowym ID C-130_01: desantowanie skoczków z samolotu C-130 ze spadochronami z samoczynnym systemem otwarcia
Stochastyczne modelowanie i optymalizacja gotowości w procesie eksploatacji śmigłowców : podstawy teoretyczne, metodologia tworzenia, weryfikacja i implementacja modeli
Program szkolenia pododdziałów rozpoznania osobowego
Symulatory pojazdów w procesie szkolenia podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne