New items
Język R i analiza danych w praktyce
Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych
Społeczeństwo obywatelskie : historia, teoria, praktyka
Bezpieczeństwo XXI wieku : szanse - zagrożenia - perspektywy. Aspekty bezpieczeństwa pracy : [zeszyty naukowe
Zagadnienia wybrane teorii obwodów elektrycznych