New items
Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku = Compendium of accounting in Polish & English. T. 2,
Doskonalenie kompetencji społecznych wojskowych nauczycieli akademickich
Taktyczne aspekty terenu w walce
Pedagogika : podręcznik akademicki
Fizyczne i techniczne zagadnienia odporności na zużycie ciał stałych