New items
Wybrane elementy logiki
Zarządzanie wiedzą w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa państwa
Działania wojsk lądowych i wojsk obrony terytorialnej w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń
Mobilnie, interaktywnie, kompetentnie : usługi, media i technologie informacyjno-komunikacyjne w nowoczesnej bibliotece
Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni w bezpieczeństwie regionalnym NATO