New items
Zarządzanie informacją
Sieci biznesowe i uwarunkowania ich tworzenia w przemyśle zbrojeniowym : wybrane problemy
Wieloaspektowość kształtowania bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej wojsk lądowych
Bezpieczeństwo społeczno-kulturowe
Praca komórki operacyjnej na stanowisku dowodzenia