New items
Global positioning system : theory and practice
Zarządzający portem lotniczym jako podmiot prawa publicznego i prywatnego: zagadnienia wybrane
Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie
Pułkownik pilot Szczepan Ścibior przedstawiciel pokolenia II Rzeczypospolitej : wybór materiałów źródłowych: rozpracowanie, śledztwo i proces przed Najwyższym Sądem Wojskowym (1950-1952)
Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. T. 2,