Nowości
Bezpieczeństwo powietrzne. Cz.3 Pt. 3
Automatyka, robotyka i przetwarzanie informacji
Aplikacje mobilne w systemach informacyjnych : teoria i praktyka
Survival : ABC przetrwania w mieście
Ochrona przedsiębiorstwa przed szpiegostwem gospodarczym : prawne i praktyczne aspekty zapewnienia bezpieczeństwa aktywów przedsiębiorcy