New items
Perspektywa jakości w szkolnictwie wyższym : o modelu QualHE
Działalność edukacyjno-wychowawcza polskich bibliotek wojskowych w II Rzeczypospolitej
Edukacja akademicka w perspektywie krytycznej : studenci wobec neoliberalnej polityki kształcenia w szkole wyższej
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka
Wybrane problemy rozwoju społeczno-gospodarczego w nauce i praktyce = Selected aspects of the socioenomic development in theory and practice