New items
Elementy bezpieczeństwa informacji
Problemy współczesnej logistyki w badaniach nauk o bezpieczeństwie i obronności
Global positioning system: signals, measurements, and performance
Postrzeganie bezpieczeństwa energetycznego w kontekście przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu społeczności lokalnej z wykorzystaniem zasobów geotermalnych na terenie gminy Wiśniowa
Prognozowanie w naukach społecznych : wymiar narodowy i międzynarodowy