New items
Edukacja akademicka w perspektywie krytycznej : studenci wobec neoliberalnej polityki kształcenia w szkole wyższej
Technologie transportu intermodalnego : uwarunkowania techniczno-organizacyjne i ekonomiczne
Cyfryzacja życia w erze Big Data : człowiek, biznes, państwo
Siły zbrojne elementem systemu antyterrorystycznego
Rządzenie w epoce informacji, cyfryzacji i sztucznej inteligencji