New items
Compendium of banking in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku. [Vol. 6],
Systemy bezzałogowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej kontrolowanej
Doktryna systemów teleinformatycznych : D-6(A)
Metodyka zarządzania ryzkiem w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DU-3.3.0.1
Zabezpieczenie logistyczne wojsk w operacjach wielonarodowych