New items
Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. T. 2,
Współczesne bezpieczeństwo człowieka : dystans społeczny, uchodźcy, percepcja zagrożeń
Teleinformatyka dla bezpieczeństwa
Statystyka matematyczna w praktyce
Pomiary przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych : diagnostyka linii wysokiego napięcia