New items
Wsparcie sił bezpieczeństwa : DD-3.16(A)
Metodyka zarządzania ryzkiem w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DU-3.3.0.1
Compendium of accounting in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku. [5],
Kluczowe megatrendy w bezpieczeństwie państwa XXI wieku
Problematyka zarządzania wiedzą w formacjach mundurowych systemu bezpieczeństwa państwa