New items
Lądowy wymiar pokonywania przeszkód wodnych przez wojska lądowe w działaniach taktycznych
Praktyczne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego
Techniki pilotażu w lotach próbnych : stateczność statyczna i dynamiczna samolotu
Pustynny snajper
Bird strike : an experimental, theoretical and numerical investigation