New items
Prognozowanie w naukach społecznych : wymiar narodowy i międzynarodowy
Techniki pilotażu w lotach próbnych : stateczność statyczna i dynamiczna samolotu
Suwerenność i racja stanu Polski w perspektywie 2025 : scenariusze
Planowanie działań inżynieryjnych z wykorzystaniem technologii informatycznych
Doskonalenie systemów opiniowania funkcjonariuszy wybranych służb mundurowych